Epäasiallisen kohtelun toimintamalli

Seurassamme on nollatoleranssi kaikenlaiseen sekä ihmisiin että eläimiin kohdistuvaan epäoikeudenmukaiseen kohteluun.

Puutumme välittömästi kiusaamistilanteisiin ja keskustelemme tapahtumista asiaan osallistuneiden kanssa. Tarvittaessa olemme yhteydessä alaikäisten huoltajiin.

Seuramme on syrjinnästä vapaa-alue.